Omgevingsintegratie 

Omgevingsintegratie is het verbinden van een gebouw met zijn omgeving. Het gaat hierbij om verbinden in de meest letterlijke zin. Er wordt steeds meer real-time data verzameld in de buitenruimte over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, energiegebruik of mobiliteit. Veel van deze data is direct of indirect ook relevant voor het gebruik van gebouwen. Deze relevantie hoeft niet altijd even vanzelfsprekend te zijn, maar kan door onze data-analyses aan het licht komen.

Concrete toepassingen 

Een gebouw verbeteren dankzij integratie met omgevingsdata klinkt als toekomstmuziek, maar wij hebben de eerste concrete stappen al gezet. Hierbij maken we gebruik van zogenaamde ‘open’ datasets van bijvoorbeeld gemeenten of van real-time data van digitale systemen van de klant zelf. Denk hierbij aan systemen voor facturering, weersvoorspelling, ruimtereservering of energiegebruik. Zo kunnen wij zinvol gebruik maken van de exponentiële groei van data.

Buitenlucht en binnenklimaat 

Een voorbeeld van een praktische toepassing is real-time data over de buitenlucht gebruiken voor het verbeteren van het binnenklimaat. Elk modern gebouw van enige omvang heeft een luchtbehandelingssysteem waarmee ‘frisse’ buitenlucht gekoeld of verwarmd wordt, waarna deze in de ruimtes wordt ingeblazen. Het filter in een luchtbehandelingskast filtert vaak ongeveer de helft van het fijnstof uit de aangezogen lucht. De andere helft wordt samen met verontreinigingen als NOx en O3 (ozon) ongefilterd het gebouw in geblazen. Wij kunnen naast de ventilatiebehoeften in een gebouw (de vraag) dankzij onze omgevingsintegratie ook de beschikbare luchtkwaliteit (het aanbod) meenemen in het bepalen van de beste ventilatiestrategie. Zo garanderen we de best mogelijke luchtkwaliteit, de hele dag door.

Dataverzameling 

Als real-time data over de buitenlucht niet direct voorhanden is kunnen we de dataverzameling ook zelf verzorgen. Hiervoor hebben we de Citybox ontwikkeld, waarmee we alle relevante waarden van de buitenlucht kunnen meten. Dankzij onze kennis over binnenklimaat, klimaatinstallaties en data-analyse kunnen we u het beste advies geven over het aanpassen van uw gebouw of installatie. Zo hoeven uw medewerkers nimmer aan te hoge concentraties van verontreinigde lucht te worden blootgesteld.

Integratie energiesystemen 

Een ander voorbeeld van omgevingsintegratie is om de energiesystemen van gebouwen met elkaar en het elektriciteitsnet te verbinden. De aandacht voor het slimme net of ‘smart grid’ is aan een grote opmars bezig. Wij kunnen op kleine schaal bijdragen door binnen acceptabele marges componenten in gebouwinstallaties vroeger of later aan te zetten zodra hier behoefte aan is. Wanneer gebouwen op een industrieterrein gekoppeld zouden zijn, kan de piekbehoefte aan energie mogelijk verlaagd worden. Dit kan een besparing opleveren voor alle gekoppelde gebouwen.

 

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van omgevingsintegratie, en praten u graag bij over de ontwikkelingen.

Neem contact met ons op