Energietransitie

Gebouwen spelen een centrale rol bij de energietransitie. Op dit moment gaat één derde van het Nederlandse energiegebruik naar woningen en utiliteitsgebouwen. De klimaatambities richten zich dan ook voor een groot deel op besparen en elektrificeren van gebouwen. Bij uitdagingen als onbalans op het elektriciteitsnet, lokale netverzwaring en voorspellingen van gebruik zijn gebouwgebonden installaties cruciaal. Het energieverbruik van installatiedelen kan soms zonder consequenties voor het comfort tijdelijk verlaagd of verhoogd worden. Denk hierbij aan thermische buffers of slimmer distribueren van warmte of koude. Slimme systemen staan de aan de basis.

Dit betekent dat een grote rol is weggelegd voor digitalisering van gebouwen en communicatie naar buiten. Door gebouwen digitaal te verbinden met de buitenwereld worden ze ingebed in hun omgeving: smart cities need connected buildings.

energie-overzicht

Verbruik en opwekking zoals te zien op Climatics

Inzicht in energieverbruik

Dé voorwaarde voor dataverzameling in een connected building zijn sensoren. Deze sensoren zijn de zintuigen van het gebouw, waardoor we inzage kunnen krijgen in gebruikspatronen en energieverbruik. Inzage is een voorwaarde voor besparing. Ons cloudplatform Climatics maakt gebruik van de sensoren in een gebouw om, onder andere, uw energieverbruik duidelijk in kaart te kunnen brengen.

energiereductie

Eerst besparen, dan meer (duurzaam) opwekken

Energiereductie

Alle gebouwen die met Climatics worden gemonitord kunnen we op continue basis optimaliseren. Zeker voor gebouwen die veel energie gebruiken en hoge eisen stellen aan comfort levert dit veel op. Investeren in energiereductie is veelal voordeliger én duurzamer dan meer energie (duurzaam) opwekken.

 

Diffuus ventileren – Climotion

In veel gebouwen kunnen wij gebruik maken van de Climotion software voor de klimaatinstallatie. Dit is een klimaatregeling die aanzienlijk minder energie verbruikt en voor een beter comfort zorgt dankzij diffuse ventilatie. Daarnaast ontwikkelen wij continu nieuwe soft- en hardware om een grote energiereductie mogelijk te maken. Recent hebben wij slimme meedenkende software ontwikkeld, welke automatisch optimalisatie- en onderhoudssuggesties doet. Met deze software wordt uw gebouw slimmer en duurzamer, twee vliegen in één klap! De volgende stap is het zorgen dat alle onderdelen van uw gebouw goed samenwerken.

predictive-maintenance

Een slimme installatie in een Deens zwembad

Voorspellend onderhoud

Minder energie verbruiken wordt pas efficiënt wanneer alle onderdelen van uw gebouw goed samenwerken. Wanneer onderdelen versleten zijn of beginnen minder te presteren detecteert Climatics dit door middel van ‘Anomaly Detection’. Dit betekent dat het systeem weet wanneer een onderdeel zich ‘abnormaal’ begint te gedragen. Op basis van deze detectie kan onderhoud geadviseerd worden, voordat het onderdeel lange tijd teveel energie gaat verbruiken. Dit noemen we predictive maintenance, voorspellend onderhoud.

 

Leren van andere gebouwen

Door meerdere slimme gebouwen aan elkaar te verbinden krijgt u een geheel aan gebouwen dat samenwerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld stroompieken onderling opgevangen worden en opgewekte energie slimmer verdeeld worden. Zo legt u de basis voor uw eigen smart grid! Gebouwen kunnen ook onderling vergeleken worden op energieprestaties. Op die manier wordt het eenvoudiger om knelpunten op te sporen en beter te optimaliseren. Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk, nieuwsgierig naar wat er voor uw gebouw mogelijk is?

Meer over Connected Buildings

Gerelateerd: