EU-EFRO-logo-650x103
SNN-logo-300x200

Gezond en veilig zwemmen

Om gezond en veilig in zwembaden te kunnen zwemmen is heel veel techniek nodig. Deze techniek wordt aangestuurd door slimme hard- en software. Het is voor een zwembad op diverse manieren mogelijk om energie te besparen, waarbij rekening gehouden moet worden met de Whvbz (wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Deze wet stelt eisen aan de algemene hygiëne en veiligheid waaraan een badinrichting of zwemgelegenheid moet voldoen. De techniek moet afgesteld worden op de toepassing van deze wetgeving. 

Nieuwe wetgeving vanaf 2019

De nieuwe wetgeving, die zoals het nu lijkt in 2019 geïntroduceerd zal worden, biedt nieuwe mogelijkheden. Zo is ons idee ontstaan om de waterpomp slimmer te sturen met als doel om deze grootverbruiker flink energie te laten besparen.

Slimme pompsturing

Deze slimme pompsturing is een voorbeeld van een nieuwe en innoverende techniek om op basis van de waterkwaliteit en bezoekersaantallen het zwembadwater rond te laten pompen.

Voorheen werd het zwembadwater rondgepompt op basis van de huidige wettelijke voorschriften. Met het regelen van de pomp op basis van waterkwaliteit kan er naar verwachting tussen de 30.000 kWh en 50.000 kWh per pomp aan energie bespaard worden. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 416m2 zonnepanelen (bij 50.000 kWh)!

Pompcapaciteit regelen

Door het plaatsen van een armatuur met extra sensoren kunnen we het badwater nog specifieker monitoren. Samen met partner WLN,  onafhankelijke adviseurs in onderzoek en advies voor drink-, industrie-, en afvalwater, nemen we op frequente basis monsters van het water. Tegelijkertijd toeren we de waterpomp terug. De verwachting is dat bij een zwaarbelast zwembad de pomp harder moeten werken dan bij een onbelast zwembad. Met een combinatie van onze geplaatste sensoren en het gebruik van big-data analyse verwachten wij de badbelasting zichtbaar te kunnen maken.

Het ontwikkelen van de pompsturing

Het ontwikkelen van de pompsturing gaat op basis van de volgende factoren:

  • Een uitvoerige analyse door WLN
  • De ontvangen data vanuit de sensoren
  • De uitgevoerde sturing

Door een algoritme te ontwikkelen kan deze kennis ook bruikbaar gemaakt worden voor andere zwembaden. Dankzij het continue analyseren van de data kan dit zonder dat het consequenties heeft voor de gezondheid en veiligheid in zwembaden.

Sterke CO2 reductie

Onze innovatie zal een sterke energie- en daarmee CO2-reductie tot gevolg hebben. Dit is een ontwikkeling die past in de behoefte van gemeenten om duurzaam om te gaan met hun bestaande portfolio en nieuw te bouwen gemeentelijke instellingen.

 

Samenwerking

Dit project is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen ACS, Sportcentrum Kalkwijck in Hoogezand, WLN wateranalyse en een bijdrage vanuit SNN.

Wilt u meer weten of bent u zelf geïnteresseerd in een slimme pompsturing?

Neem contact met ons op