Hardware

Wij ontwikkelen zowel voor de besturing van een gebouw als voor metingen buiten een gebouw zelf hardware. Al onze hardware kan gebruikt worden in combinatie met andere systemen en is niet ‘vendor locked’, wat betekent dat het uitsluitend met één fabrikant zou communiceren.

city-box

De Citybox van ACS, meetpunt voor luchtkwaliteit en omgevingsbelasting

Citybox

De Citybox van ACS is meetpunt voor luchtkwaliteit en omgevingsbelasting. Buitenlucht is naar onze mening een belangrijk onderdeel van een binnenklimaat, we blazen het immers overal in gebouwen. Vanuit deze optiek bekijken we een gebouw als onderdeel van de omgeving. Dit opent veel mogelijkheden voor slimme toepassingen en kwaliteitsverbetering van het binnenklimaat. Dat is de reden dat wij de Citybox hebben ontwikkeld. Wilt u weten wat we exact meten?

Meer over de Citybox

Dutch Controls

Voor de besturing van een gebouw hebben we diverse hardware ontwikkeld onder de naam ‘Dutch Controls’. Dutch Controls is een, door ACS, in Nederland ontwikkelde en geproduceerde lijn regeltechniek, die het mogelijk maakt gebouwen in toenemende mate te integreren met het internet. De regelaar van Dutch Controls (de ‘OCTO’) kan het beste beschouwd worden als een robuuste ingegoten industriële PC die volledig op het Linux OS draait en voorzien is van voldoende poorten voor het aansturen en uitlezen van sensoren en actoren (I/O’s).  

 

Nederlands fabricaat

Dit Nederlandse fabricaat is ontwikkeld vanuit de gedachte dat de gebruikelijke PLC/DDC-regelaar niet geschikt is voor het huidige internettijdperk waarin alles om slim gebruik van data draait. De meest zichtbare factor van Dutch Controls in een gebouw is de grote ruimtebesparing die ertoe leidt dat in veel gevallen geen regelkast meer nodig is (“regelkastloos regelen”). Onze ervaring is dat uit overwegingen van conventie meestal nog wel een regelkast wordt toegepast. 

OCTO-regelaar

De OCTO-regelaar van Dutch Controls, geïllustreerd

CC32-regelaar

De CC32-regelaar is geschikt voor communicatie over TCP/IP en de gebruikelijke protocollen BACnet en Modbus. Verder beschikt de regelaar over voldoende binaire- en analoge I/O’s. De regelaar kan volledig via het internet geüpdatet worden. De voornaamste ontwikkeling zit echter niet in de hardware, maar in de software.

De Climatics Feedback Sensor

De Climatics Feedback Sensor

De Climatics Feedback Sensor is een apparaatje dat continu het klimaat in gebouwen meet en feedback verzamelt van de gebruikers. De sensor meet temperatuur, CO2, vochtgehalte, lichtsterkte, fijnstof en trillingen. Deze gegevens worden via 5G verzonden. Daarnaast vraagt het apparaatje feedback aan de gebruiker met behulp van negen vragen over hoe hij/zij het klimaat ervaart, waaronder temperatuur, luchtkwaliteit en licht, en houdt daarbij rekening met de leeftijd en het geslacht van de gebruiker. De vragen zijn laagdrempelig vormgegeven, zodat het zo weinig mogelijk tijd kost om deze te beantwoorden. Aan de hand van de data die binnenkomt, analyseren we hoe we meer energie kunnen besparen.

Meer over onze hardware