Citybox

De Citybox van ACS is het meetpunt voor luchtkwaliteit en omgevingsbelasting. Buitenlucht is naar onze mening een belangrijk onderdeel van een binnenklimaat, we blazen het immers overal in gebouwen. Vanuit deze optiek bekijken we een gebouw als onderdeel van de omgeving. Dit opent dit veel mogelijkheden voor slimme toepassingen en kwaliteitsverbetering van het binnenklimaat. Dat is de reden dat wij de Citybox hebben ontwikkeld. 

Verbonden met de omgeving

In een steeds slimmere wereld waar gebouwen met elkaar communiceren is het belangrijk dat er ook ‘geconnect’ (verbonden) wordt met de omgeving. Door deze verbinding met de omgeving krijgt u, naast meer inzicht in uw directe omgeving, ook de mogelijkheid toepassingen te ontwikkelen welke op de huidige omgevingscondities inspelen. Als voorbeeld nemen we luchtbehandelingsinstallaties, welke op basis van de data kunnen besluiten minder buitenlucht te gebruiken bij momenten van slechte luchtkwaliteit. Dankzij onze API is het mogelijk de data uit de Citybox eenvoudig te verbinden met externe datasets. Onderstaand ziet u een schematische weergave van de technische componenten in de Citybox.

citybox-binnenkant-details

De binnenkant van de Citybox

Luchtkwaliteit – wat we meten

Luchtkwaliteit is een complex gegeven. Men zegt vaak dat de luchtkwaliteit ‘goed’ of ‘slecht’ is, maar wat betekent dat eigenlijk? De luchtkwaliteit hangt af van de concentratie van een groot aantal gassen. Een aantal van deze gassen is schadelijk voor de omgeving. De concentratie van deze gassen bepaalt mede de luchtkwaliteit. Onze Citybox bevat sensoren om deze gassen, en daarmee de luchtkwaliteit, tot op het detail inzichtelijk te maken. Door de open database structuur is er de mogelijkheid iedereen toegang te geven tot de gegevens, net als met het luchtmeetnet van de RDW. Wij meten de volgende gassen om de luchtkwaliteit te bepalen:

 • Koolmonoxide (CO)
 • Kooldioxide (CO2)
 • Ozon (O3)
 • Stikstof monoxide (NO)
 • Stikstof Dioxide (NO2)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Ammoniak (NH3)
 • Vluchtige Organische Stoffen (VOS)
 • Zeer Vluchtige Organische Stoffen (ZVOS)
 • Fijnstof (PM10)
 • Fijnstof (PM2,5)
 • Fijnstof (PM0,5)
 • Elementaire koolstof, roet (EC)

Naast het meten van de luchtkwaliteit meet de Citybox ook de omgevingsbelasting.

city-box

De Citybox van ACS

Omgevingsbelasting – wat we meten

Omgevingsbelasting is de ‘belasting’ die de omgeving ondervindt van de lokale omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid, trillingen en temperatuur. Om de omgevingsbelasting vast te stellen, meten wij de volgende factoren:

 • Trilling
 • Geluid
 • Temperatuur
 • Relatieve vochtigheid
 • Absolutie vochtigheid
 • Dauwpunt
 • Windsnelheid
 • Windrichting
 • Regen
 • Zonlicht

Zowel de omgevingsbelasting als de luchtkwaliteit kunnen wij eenvoudig inzichtelijk maken op ons cloudplatform Climatics.

Climatics

Eenvoudig inzicht in uw data met Climatics

Hoe we het inzichtelijk maken – Climatics

Alle gegevens uit de Citybox kunnen we eenvoudig inzichtelijk maken op ons cloudplatform Climatics. Climatics is ontworpen om grote hoeveelheden data (‘big data’) te verwerken. U kunt meerdere gebouwen en systemen beheren vanuit Climatics. Dit geeft mogelijkheden om, zoals eerder beschreven, onder andere uw luchtbehandelingsinstallatie te sturen op buitenlucht kwaliteit. Benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is met Climatics?

Meer over Climatics